? ??????????????Amazing? ????? ?????? ???Rating: 4.7 (49 Ratings)??21 Grabs Today. 9861 Total Grabs. ?????
?Get the Code?? ?? ????5?? ?????Lovenotes? ????? ?????? ???Rating: 5.0 (4 Ratings)??20 Grabs Today. 625 Total Grabs. ??????Get the Code?? ?? ???????????? ????Easy Install Instructions:???1. Copy CLICK HERE FOR BLOGGER TEMPLATES AND MYSPACE LAYOUTS ?

Saturday, October 17, 2009

Mini Kajian Tindakan A

Gggb5023 Mini Kajian Tindakan A

Monday, June 22, 2009

Proposal Kajian Tindakan

Proposal Kajian Tindakan

Analisis Data (Kuliah 9 Jun 09)

Pensyarah: Puan Norsakinah

Analisis Data
ialah proses menggunakan data untuk memberikan maklumat berguna untuk cadangkan kesimpulan dan menyokong keputusan. Pastikan ada sekurang-kurangnya tiga atau lebih jenis data untuk dianalisis.


Data kualitatif dan kuantitatif boleh dipersembahkan secara grafik untuk membantu proses analisis.

Cari pola & kategori, persamaan, terangkan trend & pertanyaan, katalogkan pemerhatian, bilang & bandingkan dan buat anggaran

Langkah analisis data kualitatif
Langkah 1
- Tengok secara lalu maklum balas
- Ambil nota atas tema yang muncul, isu @ faktor yang penyelidik dengar
- Cari item yang berulang @ penting

Langkah 2
-Pilih tiga atau empat tema/kategori yang muncul & bina matriks
- Cuba buat carta bukti berkaitan dengan tema utama
- Tempatkan tema kategori di atas & senaraikan pelajar di tepinya
- Penyelidik mungkin boleh menggunakan warna kod untuk setiap kategori yang berlainan

Langkah 3
- Jika boleh, bincang tinjauan dengan pendidik lain
- Baca tinjauan (soal selidik), highlight kata kunci yang berkaitan dengan tema/ kategori yang
telah dikenalpasti
- seterusnya, rekodkan dapatan dalam kotak bersesuaian dalam carta matriks yang dibina

Langkah 4
- Tanya (apa yang saya dapat)
- rekod pemerhatian pola yang muncul semasa kamu lihat matriks
- tulis/rekod pemerhatian bawah matriks
-contoh: 2 orang pelajar (Siapa yang cakap banyak)
- takut sentiasa disebut beberapa kali
- sokongan bacaan jurnal

Langkah 5
- apa kesimpulan yang boleh kita buat
- rekod kesimpulan sama ada bawah matriks @ atas kertas yang berlainan

Langkah 6
- apa langkah seterusnya yang boleh dibuat
- tinjauan (soal selidik lain)/temubual/penilaian
- semak semua persoalan kajian
-bina modul/aktiviti
-jangan lupa rekod apa yang dibuat dalam matriks
-apakah maklumat yang masih diperlukan:-
- atas pelajar
- atas kaedah
- maklum latar belakang untuk tajuk ini

Penggunaan Data dalam Plan-Do-Study-Act Cycle
Plan
- Nilai & ringkaskan semua data yang kita ada
- Analisis & kenalpasti tema utama
- Kenalpasti sumber data yang akan memberikan ukuran progress kemajuan

Do
-Kumpul data
- Buat kajian rintis untuk memastikan strategi pengukuran dipenuhi

Study
-Analisis data yang telah dikumpulkan & buat kesimpulan

Act
- Kenalpasti soalan tambahan
- rancang untuk penambahbaikan berterusan
-mengumpulkan data & analisis data merupakan proses berterusan dalam penyelidikan
tindakan
- kita mungkin tidak dapat keputusan yang kita dikehendaki tetapi tidak usah risau
- dapatan kajian bertujuan untuk beri panduan & memperbaiki pengajaran kita seterusnya

Ringkasan Data Analisis
Panduan
-Rekabentuk pendekatan sistematik, simpan semua data
- Cuba faham, maklumat yang ingin disampaikan oleh data
-Cari tema & pola
- Susun data berdasarkan apa yang kamu pelajari daripada data
-Masukkan semua data, termasuk data yang tidak menyokong apa yang kita cari
- Baca & baca data lebih daripada sekali
- Bina imej visual
- Tulis nota ringkas untuk diri sendiri
- Kongsi dapatan, perbincangan akan timbulkan soalan baru
- let data speak to you

Proses
- analisis semula data & buat nota sepanjang masa
- cari tema & pola
- ringkaskan tema kepada 3-5 idea
- lihat kembali data & semak tema2 yang telah dibuat
-bina subtema jika perlu
-simpan nota secara berterusan, malah dapatan kadangkala boleh mengejutkan kita
- semak maklumat untuk cari idea yang kerap @ dominan muncul
-kenalpasti poin utama
- cari maklumat untuk menyokong dapatan kajian

Proposal Kajian Tindakan (Kuliah 8 Jun 09)

Pensyarah: Cik Hajah Halimah

Bab 1
Tujuan
Objektif
Persoalan Kajian

Bab 2
Literatur

Bab 3
Prosedur Kajian
Rancangan Harian Mengajar
Contoh Alat Bahan Mengajar
Langkah-langkah kajian yang dijalankan

Bab 4
Pengumpulan Data
-Data awal, temubual, statistik (data mentah), pemerhatian, jurnal pelajar, gambar, video, hasil
pelajar

Thursday, June 4, 2009

Kuliah M7

Pensyarah: Hajah Halimah Harun

Aktiviti 1: Pembentangan Proposal Secara Rawak Mengikut Subjek Berbeza

Terdapat lima buah kumpulan yang bertuah terpilih iaitu:-

Ketua Kumpulan 1:Latiffi
Subjek: Sejarah
Tajuk: Meningkatkan Penghayatan Pelajar dalam Mata Pelajaran Sejarah melalui Komik

Ketua kumpulan 2: Hafiz Hassan
Subjek: Bahasa Melayu (Kesusasteraan Melayu)
Tajuk: Meningkatkan Kefahaman dan Minat Pelajar dalam Kesusasteraan Melayu (Puisi) melalui Permainan Mencari Harta Karun

Ketua kumpulan 3: Ahmad Fadli
Subjek: Biologi
Tajuk: Meningkatkan Penggunaan Kata Kunci Melalui Kaedah Reka Cipta Lagu dalam Mata Pelajaran Biologi Tingkatan 4Kumpulan

Ketua kumpulan 4: Junaidon
Subjek: Pendidikan Jasmani
Tajuk: Meningkatkan Kemahiran Menyangga dalam Permainan Bola TamparKumpulan

Ketua kumpulan 5: Faizal
Subjek: Bahasa Inggeris
Tajuk: Meningkatkan Penguasaan Sebutan Bahasa Inggeris pada Pelajar Sekolah Tahun 2

Selepas kumpulan melakukan pembentangan, para pelajar yang lain diminta memberi soalan atau pandangan tentang teknik yang dilaksanakan dengan kesesuaiannya supaya penambah baikan dapat dilakukan terhadap proposal yang telah dicadangkan.

Aktiviti 2: Setiap pelajar diminta menulis apa yang pelajar faham setakat ini tentang kajian tindakan. Pelajar diberi kebebasan untuk menulis dalam pelbagai bentuk sama ada lebih kepada luahan hati supaya pensyarah dapat mengetahui apa tahap kefahaman pelajar setakat ini.

Sunday, May 31, 2009

Nota Kuliah Ganti M6-290509

Pensyarah: Puan Sakinah

Pengumpulan Data

Terdapat pelbagai teknik pengumpulan data tetapi tidak semua akan menjanjikan kualiti dapatan kajian yang baik. Pengumpulan data memerlukan usaha gigih dan ketelitian yang tinggi supaya dapat menghasilkan kajian yang dapat dimanfaatkan oleh orang lain.

Tiga sebab perlu capai kualiti tinggi
- tanggungjawab kepada pelajar
-keperluan kepada kecekapan diri dan orang lain
-keperluan untuk membuat tindakan dan berubah kepada perkara bermanfaat dengan melakukan kajian tindakan

Kriteria Kualiti
-Dua rukun sains dalam senarai penyelidik iaitu kesahan (validity) dan kebolehpercayaan (reliability)

Kesahan
-merujuk kepada kebenaran data
-dengan mengetahui sama ada data sebenarnya mengukur atau mencerminkan fenomena khusus yang dikaji

Kebolehpercayaan
-berkaitan dengan ketepatan data
-masalah kebolehpercayaan dalam pendidikan selalu apabila data diambil dari sampel yang terlalu kecil
-sehubungan dengan itu, untuk penambahbaikan data penyelidikan tindakan, kita perlu selalu tanya:
> adakah maklumat ini merupakan perwakilan tepat realiti?
> bolehkah saya berfikir sebarang sebab untuk syak kepada ketepatan data?


5 tahap kajian
-mengenalpasti masalah
-perancangan tindakan
-mengumpul data
-analisis data
-perancangan untuk tindakan seterusnya

Alat pengumpulan data
-pemerhatian (videotape)
-nota guru & komen
-kerja pelajar
-refleksi pelajar dan kerja
-jurnal pelajar
-ujian
-tinjauan soal selidik
-temu bual (audiotape)

Tugasan
Kemaskini proposal yang telah dibuat sebelum ini khususnya di bahagian pengumpulan data

Kertas Cadangan Kajian Tindakan 25 May 2009

Kertas Cadangan Kajian Tindakan Group 250509