? ??????????????Amazing? ????? ?????? ???Rating: 4.7 (49 Ratings)??21 Grabs Today. 9861 Total Grabs. ?????
?Get the Code?? ?? ????5?? ?????Lovenotes? ????? ?????? ???Rating: 5.0 (4 Ratings)??20 Grabs Today. 625 Total Grabs. ??????Get the Code?? ?? ???????????? ????Easy Install Instructions:???1. Copy CLICK HERE FOR BLOGGER TEMPLATES AND MYSPACE LAYOUTS ?

Sunday, May 31, 2009

Nota Kuliah Ganti M6-290509

Pensyarah: Puan Sakinah

Pengumpulan Data

Terdapat pelbagai teknik pengumpulan data tetapi tidak semua akan menjanjikan kualiti dapatan kajian yang baik. Pengumpulan data memerlukan usaha gigih dan ketelitian yang tinggi supaya dapat menghasilkan kajian yang dapat dimanfaatkan oleh orang lain.

Tiga sebab perlu capai kualiti tinggi
- tanggungjawab kepada pelajar
-keperluan kepada kecekapan diri dan orang lain
-keperluan untuk membuat tindakan dan berubah kepada perkara bermanfaat dengan melakukan kajian tindakan

Kriteria Kualiti
-Dua rukun sains dalam senarai penyelidik iaitu kesahan (validity) dan kebolehpercayaan (reliability)

Kesahan
-merujuk kepada kebenaran data
-dengan mengetahui sama ada data sebenarnya mengukur atau mencerminkan fenomena khusus yang dikaji

Kebolehpercayaan
-berkaitan dengan ketepatan data
-masalah kebolehpercayaan dalam pendidikan selalu apabila data diambil dari sampel yang terlalu kecil
-sehubungan dengan itu, untuk penambahbaikan data penyelidikan tindakan, kita perlu selalu tanya:
> adakah maklumat ini merupakan perwakilan tepat realiti?
> bolehkah saya berfikir sebarang sebab untuk syak kepada ketepatan data?


5 tahap kajian
-mengenalpasti masalah
-perancangan tindakan
-mengumpul data
-analisis data
-perancangan untuk tindakan seterusnya

Alat pengumpulan data
-pemerhatian (videotape)
-nota guru & komen
-kerja pelajar
-refleksi pelajar dan kerja
-jurnal pelajar
-ujian
-tinjauan soal selidik
-temu bual (audiotape)

Tugasan
Kemaskini proposal yang telah dibuat sebelum ini khususnya di bahagian pengumpulan data

0 comments: