? ??????????????Amazing? ????? ?????? ???Rating: 4.7 (49 Ratings)??21 Grabs Today. 9861 Total Grabs. ?????
?Get the Code?? ?? ????5?? ?????Lovenotes? ????? ?????? ???Rating: 5.0 (4 Ratings)??20 Grabs Today. 625 Total Grabs. ??????Get the Code?? ?? ???????????? ????Easy Install Instructions:???1. Copy CLICK HERE FOR BLOGGER TEMPLATES AND MYSPACE LAYOUTS ?

Thursday, April 30, 2009

Aktiviti 2 M 2

Ketua: Nadiah Yusof
Pencatat: Normahidayu Mohd Nordin
Pembentang: Siti Khadijah Rafli

Selepas mengikuti kursus kaedah mengajar, refleksi ke atas masalah/penambahbaikan dalam pengajaran dan pembelajaran suatu tajuk.

Tajuk : Mitosis
Masalah:
1) Pelajar sukar membayangkan/menggambarkan peringkat-peringkat yang
terlibat dalam proses mitosis.

2) Pelajar sukar untuk membezakan terminologi berkenaan dengan kromosom.
Contohnya pelajar keliru untuk membezakan antara kromatin , kromatid dan
kromosom.

3) Pelajar sukar untuk mengingat susunan/turutan yang terlibat semasa proses
mitosis.

Cadangkan strategi/kaedah pengajaran untuk mengatasi masalah tersebut.

1) Pelajar dibahagikan kepada satu kumpulan empat orang dan melakukan
simulasi bagi menggambarkan setiap peringkat dalam mitosis.

2) Guru menggunakan kaedah Jigsaw di mana satu kumpulan terdiri daripada
tiga orang pelajar dan diberikan terminologi yang berbeza. Kemudian, ahli
kumpulan yang berlainan mendapat terminologi yang sama berbincang dan
kembali kepada kumpulan asal untuk memberi penerangan berikutnya.
Kemudian, guru menguji dengan melakukan ujian atau kuiz.

3) Guru menggunakan kaedah mnemonik untuk mengingat turutan peringkat
dalam mitosis. Guru boleh menyuruh pelajar cuba untuk membina perkataan
sendiri. Contohnya P MAT untuk Prophase, Metaphase, Anaphase dan
Telophase.

0 comments: