? ??????????????Amazing? ????? ?????? ???Rating: 4.7 (49 Ratings)??21 Grabs Today. 9861 Total Grabs. ?????
?Get the Code?? ?? ????5?? ?????Lovenotes? ????? ?????? ???Rating: 5.0 (4 Ratings)??20 Grabs Today. 625 Total Grabs. ??????Get the Code?? ?? ???????????? ????Easy Install Instructions:???1. Copy CLICK HERE FOR BLOGGER TEMPLATES AND MYSPACE LAYOUTS ?

Sunday, April 26, 2009

Apakah Kajian Tindakan Dalam Pendidikan?

Kajian tindakan dalam pendidikan ialah suatu kajian yang sistematik di mana melibatkan proses pengumpulan data, penganalisaan dan penilaian di mana guru itu sendiri bertindak sebagai seorang penyelidik. Guru boleh melakukan penyelidikan yang berkaitan dengan suatu isu atau masalah dalam proses pengajaran dan pembelajaran di mana penyelidikan tersebut boleh memperbaiki dan memperkembangkan proses pengajaran dan pembelajaran bukan sahaja untuk pelajar tetapi juga guru itu sendiri. Kajian tindakan itu sendiri melibatkan kajian dan tindakan yang perlu dilakukan oleh penyelidik.
Contoh kajian tindakan yang boleh dilakukan oleh seorang guru di dalam bilik darjah ialah mengkaji kenapa pelajar lelaki cenderung memilih untuk berada di bahagian tempat duduk belakang berbanding di hadapan ketika pengajaran dan juga kurang aktif ketika berada di dalam kelas. Guru boleh melakukan kajian melalui pemerhatian dan juga menemu bual pelajar-pelajar yang berkaitan. Selain itu, guru boleh mencuba pelbagai kaedah untuk penyelesaian kepada masalah tersebut kemungkinan seperti mempelbagaikan kaedah pengajaran dan melibatkan mereka dalam memberi pandangan. Guru juga boleh mengarahkan pelajar membuat susunan meja yang bersesuaian dan sebagainya. Selepas guru membuat pelbagai tindakan, guru perlu memerhati perkembangan atau kemajuan para pelajar tersebut dan membuat refleksi tindakan.

0 comments: