? ??????????????Amazing? ????? ?????? ???Rating: 4.7 (49 Ratings)??21 Grabs Today. 9861 Total Grabs. ?????
?Get the Code?? ?? ????5?? ?????Lovenotes? ????? ?????? ???Rating: 5.0 (4 Ratings)??20 Grabs Today. 625 Total Grabs. ??????Get the Code?? ?? ???????????? ????Easy Install Instructions:???1. Copy CLICK HERE FOR BLOGGER TEMPLATES AND MYSPACE LAYOUTS ?

Thursday, April 30, 2009

Tujuan Kajian Tindakan

1. Membantu guru berhubung dengan penambahbaikan
kebiasaan atau budaya pengajaran dalam bilik darjah.

2. Dapat menyediakan guru sebagai penyelidik yang kritikal,
kaya dengan idea
baharu, sanggup menerima perubahan dan berupaya membuat penilaian
terhadap kurikulum dan kokurikulum.

3. Menyediakan ruang kepada guru untuk menggilap kreativiti
dan inovasi
terutama dalam menyelesaikan permasalahan dalam pengajaran guru dan
pembelajaran murid.

4. Penggunaan kaedah baru dalam pengajaran membolehkan
guru
mengubahsuai amalan pengajaran. Ini seterusnya akan meletakkan guru
tersebut dalam satu perubahan budaya lama dan perubahan sikap.
Ini penting untuk melahirkan warga pendidik yang berkualiti.

5. Mendapat sumber maklumat penting untuk memahami
amalan pengajaran
guru, amalan pemelajaran murid, keadaan murid, suasana dalam bilik darjah
dan sebagainya.

6. Dapat mempelbagaikan kaedah pengajaran dan pemelajaran,
memudahkan
pencapaian objektif dan dapat pula memahami, mengubah dan memperbaiki
amalan sendiri

7. Jika dilakukan secara berpasukan, pelaksanaan kajian
tindakan dapat
memupuk semangat kekitaan dan permuafakatan di kalangan guru-guru.
Selain daripada wujudnya perkongsian idea, sebarang masalah semasa
pelaksanaan kajian juga dapat diselesaikan bersama-sama.

0 comments: