? ??????????????Amazing? ????? ?????? ???Rating: 4.7 (49 Ratings)??21 Grabs Today. 9861 Total Grabs. ?????
?Get the Code?? ?? ????5?? ?????Lovenotes? ????? ?????? ???Rating: 5.0 (4 Ratings)??20 Grabs Today. 625 Total Grabs. ??????Get the Code?? ?? ???????????? ????Easy Install Instructions:???1. Copy CLICK HERE FOR BLOGGER TEMPLATES AND MYSPACE LAYOUTS ?

Thursday, April 30, 2009

Model Rekabentuk Kajian Tindakan


Figure 1 Simple Action Research Model (Kemmis 1986)
Model tersebut menunjukkan satu bentuk kitaran tindakan dan refleksi
dan dibahagikan kepada fasa perancangan, tindakan, pemerhatian dan refleksi.
Kitaran boleh bermula pada mana-mana fasa dan tidak akan berhenti selepas
satu kitaran lengkap tetapi akan berterusan sehingga objektif kajian tercapai.
Perancangan
1. Guru membuat perancangan setelah mengenalpasti
masalah dalam proses pengajaran dan pembelajaran.
Contoh masalah ialah pelajar tidak menunjukkan minat
dalam subjek sejarah ketika kaedah kuliah dijalankan.
Guru mencari kaedah yang lebih sesuai seperti kaedah
perbincangan dalam kumpulan.
Tindakan
2. Guru membuat tindakan dengan menukar gaya
penyampaian dan pengajaran lebih berpusatkan
kepada pelajar. Contohnya, guru membahagikan
pelajar kepada kumpulan dengan ahli empat orang.
Guru memberikan tajuk kepada setiap kumpulan
dan menyuruh mereka melakukan perbincangan dan
memberikan pendapat.
Pemerhatian
3. Guru boleh melakukan pemerhatian terhadap
tingkahlaku pelajar ketika mereka melakukan
perbincangan di dalam kumpulan. Kemudian,
guru boleh menemu bual beberapa pelajar daripada
setiap kumpulan untuk mendapatkan reaksi mereka.
Refleksi
4. Guru membuat refleksi dan penilaian apa yang berlaku, kekurangan
dan penambahbaikan. Jika tiada perubahan,guru
boleh mengkaji kaedah pengajaran lain. Seterusnya, kitaran
ini diulang sehingga pelajar menunjukkan minat dan
memberikan tumpuan kepada subjek sejarah.

0 comments: