? ??????????????Amazing? ????? ?????? ???Rating: 4.7 (49 Ratings)??21 Grabs Today. 9861 Total Grabs. ?????
?Get the Code?? ?? ????5?? ?????Lovenotes? ????? ?????? ???Rating: 5.0 (4 Ratings)??20 Grabs Today. 625 Total Grabs. ??????Get the Code?? ?? ???????????? ????Easy Install Instructions:???1. Copy CLICK HERE FOR BLOGGER TEMPLATES AND MYSPACE LAYOUTS ?

Sunday, May 24, 2009

Kebolehpercayaan & Kesahan Kajian Tindakan

Penyelidik perlu mendapatkan orang lain untuk bersetuju dengan dakwaan yang dibuat. Apabila mereka bersetuju, dakwaan yang penyelidik lakukan adalah sah dan boleh diteruskan. Tetapi, sekiranya mereka tidak bersetuju, penyelidik perlu melihat dan memikirkan kembali kajian yang dilakukan. Penyelidik juga perlu mencari kritikan daripada kumpulan kawan pengkritik di mana mereka ini bersikap konstruktif, maklum balas yang tidak sentimental dan sedar yang perlunya untuk mencabar pemikiran penyelidik. Mereka mungkin terdiri daripada rakan sekerja, rakan sebaya, pelajar, ibu bapa, kawan-kawan atau pemerhati yang berminat. Para pengkritik perlu mengadakan perjumpaan dengan penyelidik untuk mendengar penerangan, melihat data dan menimbang aspek kontekstual. Mereka perlu bersedia untuk memberi maklum balas yang kritikal untuk membolehkan penyelidik melihat dengan lebih mendalam tentang perkara yang tertinggal atau mencari jalan baru.
Kawan kritikal
Secara idealnya, kawan-kawan kritikal perlu bersetuju untuk tinggal dengan penyelidik sepanjang kajian, tetapi perkara ini adalah mustahil. Penyelidik memerlukan seorang atau dua orang kawan pengkritik. Penyelidik mungkin berjumpa dengan kawan kritikal secara perseorangan atau kumpulan mengikut kepada kebolehhadiran mereka. Penyelidik perlu melayan mereka dengan baik kerana mereka begitu berharga dan penting kepada kajian penyelidik. Penyelidik perlu menulis kepada mereka tentang perjumpaan dan nota terima kasih selepas perjumpaan. Setiap kali selepas perjumpaan, tulis rekod ringkas tentang perjumpaan, tandatangan dan tulis tarikh. Kemudian, berikan dua salinan kepada kawan untuk mereka tandatangan dan menulis tarikh. Satu salinan untuk kawan manakala satu salinan lagi untuk penyelidik. Salinan ini boleh dijadikan satu bukti apabila penyelidik ingin menunjukkan keintegritian dalam kajian.
Kumpulan Pengesahan (validation)
Kumpulan pengesahan akan mengandungi tiga atau sepuluh ahli bergantung kepada saiz projek kajian yang dilakukan. Penyelidik boleh menjemput kawan-kawan kritikal atau melantik ahli baru. Penyelidik boleh mencari ahli dalam kumpulan profesional dan juga masukkan ahli yang tidak terlibat secara langsung dalam kajian seperti ketua bahagian. Peranan kumpulan pengesahan berbeza dengan kawan kritikal kerana kumpulan pengesahan perlu berjumpa secara konstan dengan penyelidik dan mendengar tentang kajian yang dilakukan. Kemungkinan tidak semua ahli akan boleh hadir tetapi penyelidik perlu memastikan kebeterusan. Peranan kumpulan pengesahan ialah untuk mendengar, analisis data dan bukti dan memberi maklum balas. Tujuan perjumpaan pengesahan ini ialah untuk membangkitkan persoalan dan kritikan dan tidak meluluskan sesuatu tanpa bukti yang kukuh.
Penilaian keseluruhan terhadap buku ini
Secara keseluruhannya, kandungan buku ini amat membantu saya memahami tentang kajian tindakan. Penulis buku ini juga membangkitkan pelbagai persoalan yang penting dalam memberi petunjuk kepada pengkaji mengenai kajian tindakan. Selain itu, penulis juga menyisipkan contoh-contoh yang senang difahami seperti contoh borang etika dan contoh prosedur pengesahan ketika perjumpaan. Ayat-ayat yang digunakan mudah difahami secara keseluruhan. Tetapi, buku ini kurang menekankan kepada jenis-jenis rekabentuk kajian atau model. Saranan saya ialah supaya tidak terlalu bergantung kepada buku ini tetapi meluaskan pembacaan kepada buku-buku yang lain.

0 comments: