? ??????????????Amazing? ????? ?????? ???Rating: 4.7 (49 Ratings)??21 Grabs Today. 9861 Total Grabs. ?????
?Get the Code?? ?? ????5?? ?????Lovenotes? ????? ?????? ???Rating: 5.0 (4 Ratings)??20 Grabs Today. 625 Total Grabs. ??????Get the Code?? ?? ???????????? ????Easy Install Instructions:???1. Copy CLICK HERE FOR BLOGGER TEMPLATES AND MYSPACE LAYOUTS ?

Monday, May 18, 2009

Sampel,Setting, Etika Kajian Tindakan (Ulasan buku)

Perancangan Tindakan : apa yang perlu penyelidik fikir terlebih dahulu?

1) Memikirkan tentang setiap langkah aspek praktikal
- apa yang saya titik beratkan
- kenapa saya menitikberatkannya
- apakah pengalaman yang boleh saya gambarkan untuk menunjukkan kenapa saya menitikberatkannya
- apa yang saya boleh lakukan mengenainya
- apa yang akan saya lakukan mengenainya
- apakah jenis data yang akan saya kumpulkan untuk menunjukkan situasi tersebut supaya difahami
- bagaimana saya akan menerangkan pendidikan saya mempengaruhi dalam pembelajaran
- bagaimana saya akan pastikan sebarang kesimpulan yang saya simpulkan adil dan tepat
- bagaimana saya akan menilai kesahihan bukti pembelajaran saya
- bagaimana saya akan mengubahsuai apa yang saya ambil kira, idea dan latihan berdasarkan penilaian

2) Memikirkan tentang sumber
-masa
- perkakas dan peralatan
-sumber manusia seperti peserta kajian, kawan pengkritik, kumpulan
pengesahan, pemerhati yang berminat

3) Memikirkan tentang isu etika
- Penglibatan orang lain dalam kajian memerlukan pertimbangan isu etika. Ia bukan sahaja melibatkan kesopanan atau budi bahasa tetapi juga undang-undang. Pertimbangan etika melibatkan tiga aspek:-

a) perundingan dan hak keselamatan

- penyelidik perlu berbincang dan mendapatkan kebenaran untuk melakukan kajian sebelum kajian dimulakan. Penyelidik perlu menyediakan dan memberi surat rasmi kebenaran kepada semua peserta yang terlibat. Surat tersebut mestilah disimpan sebagai rujukan. Surat tersebut perlu disertakan dalam bahagian lampiran.

b) melindungi para peserta

- Penyelidik perlu memastikan yang nama atau identiti peserta tidak diketahui kecuali dengan izin mereka. Apabila peserta tidak mahu mereka dinamakan, penyelidik perlu menomborkan mereka seperti ’Pelajar 1’. Ini menjadi satu isu apabila data melalui video, mereka akan mudah dikenali. Penyelidik juga perlu berhati-hati ketika menamakan lokasi penyelidikan. Penyelidik perlu mendapatkan kebenaran daripada pengetua. Selain itu, penyelidik juga perlu memastikan peserta mengetahui mereka adalah keutamaan penyelidik dan penyelidik perlu berjanji untuk menyimpannya secara sulit. Di samping itu, penyelidik perlu berjanji yang peserta boleh menarik diri daripada terlibat dalam kajian dan segala maklumat akan dimusnahkan. Pastikan setiap peserta mendapatkan slip yang mengandungi tandatangan mereka.

c) Membina kepercayaan
- Penyelidik perlu memastikan mereka melakukan apa yang mereka nyatakan ingin lakukan. Bertujuan untuk mewujudkan satu reputasi untuk integriti dan melindunginya. Kebanyakan orang akan bekerja dengan orang yang mereka percaya.

0 comments: