? ??????????????Amazing? ????? ?????? ???Rating: 4.7 (49 Ratings)??21 Grabs Today. 9861 Total Grabs. ?????
?Get the Code?? ?? ????5?? ?????Lovenotes? ????? ?????? ???Rating: 5.0 (4 Ratings)??20 Grabs Today. 625 Total Grabs. ??????Get the Code?? ?? ???????????? ????Easy Install Instructions:???1. Copy CLICK HERE FOR BLOGGER TEMPLATES AND MYSPACE LAYOUTS ?

Sunday, May 17, 2009

Reka bentuk Kajian Tindakan (Ulasan buku)

Reka bentuk kajian di atas ialah model action-reflection cycle. Proses yang terlibat ialah pemerhatian (observe), refleksi (refleksi), tindakan (act), menilai (evaluate), ubahsuai (modify) dan seterusnya. Proses ini sentiasa berterusan sehingga mencapai tahap yang peyelidik inginkan.

Mengapa guru perlu membuat kajian tindakan

Kajian tindakan merupakan suatu kajian yang berterusan oleh guru untuk menilai dan mengesan keberkesanan amalan pengajaran dan pembelajaran sendiri.


1) kajian tindakan yang dilakukan boleh meningkatkan proses pengajaran guru
dan sekaligus dapat memperbaiki kemajuan pelajar dan seterusnya dapat meningkatkan prestasi sekolah.

2) Dapat mempelbagaikan kaedah pengajaran dan pembelajaran, memudahkan pencapaian objektif dan dapat pula memahami, mengubah dan memperbaik amalan sendiri.

3)untuk mengumpul sumber maklumat tentang masalah yang dihadapi dan cara penambahbaikan dan boleh dikongsi bersama
0 comments: