? ??????????????Amazing? ????? ?????? ???Rating: 4.7 (49 Ratings)??21 Grabs Today. 9861 Total Grabs. ?????
?Get the Code?? ?? ????5?? ?????Lovenotes? ????? ?????? ???Rating: 5.0 (4 Ratings)??20 Grabs Today. 625 Total Grabs. ??????Get the Code?? ?? ???????????? ????Easy Install Instructions:???1. Copy CLICK HERE FOR BLOGGER TEMPLATES AND MYSPACE LAYOUTS ?

Sunday, May 24, 2009

Prosedur Kajian Tindakan (Ulasan Buku)

1) What is my concern?

Penyelidik perlu mengenalpasti perkara atau isu yang ingin diselidiki dan pastikan isu tersebut kecil, tertumpu dan boleh diuruskan atau dikawal. Contohnya seperti bagaimana untuk mencari cara untuk menguruskan masa dengan lebih berjaya. Penyelidik perlu menukar isu kajian kepada satu soalan kajian tindakan. Contohnya isu kajian, saya perlu mengurus masa saya dengan lebih baik manakala soalan kajian tindakan pula ialah bagaimana saya akan menguruskan masa saya dengan lebih baik.


2) Why am i concerned?


Nyatakan sebab kenapa penyelidik mengambil berat tentang isu ini. Berkemungkinan isu tersebut mungkin berkaitan dengan kesan ke atas kerja penyelidik atau nilai-nilai seperti keadilan dan kebebasan.

3) What kinds of experience can i describe to show why i am concerned?

Langkah ini memerlukan pengumpulan data dan menghasilkan bukti untuk menunjukkan situasi tersebut sebenarnya. Data merupakan semua maklumat
yang diperolehi yang berkaitan dengan isu tersebut. Contohnya, penyelidik
merakamkan mesyuarat staf sekolah atau menemubual beberapa orang staf dan pelajar.

4) What can I do about it?

Penyelidik memikirkan apa yang penyelidik itu sendiri boleh lakukan untuk menambahbaik situasi tersebut. Penyelidik seharusnya tidak boleh membuat paksaan ke atas sesiapapun berkaitan keputusan yang diambil. Pada peringkat ini, penyelidik boleh mencuba untuk mempengaruhi para peserta supaya memikirkan semula dan seterusnya melakukan dengan cara yang lain.
Contohnya, saya menerima satu memo daripada seorang rakan menyatakan yang beliau dibuli. Ini menyebabkan saya berasa untuk mengambil berat dan menunjukkan nilai keadilan. Pilihan yang saya ada ialah, cuba mengambil tahu dengan bercakap dengan rakan tersebut, mengalakkan beliau supaya berani atau merancang penemuaan antara beliau dan pembuli dengan saya menjadi orang tengah.

5) What will I do about it?

Pada peringkat ini di mana penyelidik perlu memikir cara yang mungkin. Penyelidik perlu memilih satu pilihan dan diikuti dengan tindakan. Penyelidik akan mengambil perhatian sama ada pilihan tersebut berjaya atau tidak. Jika tidak berjaya, penyelidik perlu mencuba pilihan lain yang ada.

6) What kind of data will i gather to show the situation as it unfolds?

Bagaimana seseorang penyelidik dapat mengetahui yang penyelidik tersebut akan dapat mempengaruhi pembelajaran orang lain? Pada peringkat ini, penyelidik berada dalam peringkat kedua pengumpulan data. Apakah jenis data yang boleh ditunjukkan sebagai bukti yang pengaruh penyelidik dalam pemikiran dan tindakan. Contohnya seperti dairy entry di mana rakan menulis satu diary entry untuk menyatakan yang penyelidik telah menolong mereka untuk memikirkan semula posisi mereka dan bertindak dengan cara yang berlainan sebagai bukti pengaruh penyelidik. Contoh lain ialah gambar yang ditulis nota terima kasih dan keputusan peperiksaan.


7) How will i explain my educational influences in learning?

Bagaimana penyelidik membuat penghakiman tentang pengaruh dan sama ada apa yang penyelidik tersebut harapkan tercapai atau tidak. Contohnya kesaksamaan, penyelidik akan melihat pada komen latihan yang diberikan kepada para pelajar.

8) How will i ensure that any conclusions i reach are reasonably fair and accurate?

Prosedur dalam kajian tindakan memerlukan kawan yang kritikal dan kumpulan validation untuk meberi komen, menyangkal dakwaan penyelidik. Contohnya, harapan saya ialah saya telah dapat mengalakkan pelajar lebih bersikap responsive. Saya berharap kumpulan validation akan melihat video di mana pelajar-pelajar saya mengambil bahagian dengan aktif di dalam kelas.

9) How will I evaluate the validity of the evidenced-based account of my learning?

Rakan-rakan kritikal dan kumpulan validation bukan sahaja melihat kepada kesimpulan tetapi juga menganalisis secara teliti sama ada penyelidik telah memenuhi semua metodologi untuk menyokong kepada dakwaan yang penyelidik katakan.

0 comments: