? ??????????????Amazing? ????? ?????? ???Rating: 4.7 (49 Ratings)??21 Grabs Today. 9861 Total Grabs. ?????
?Get the Code?? ?? ????5?? ?????Lovenotes? ????? ?????? ???Rating: 5.0 (4 Ratings)??20 Grabs Today. 625 Total Grabs. ??????Get the Code?? ?? ???????????? ????Easy Install Instructions:???1. Copy CLICK HERE FOR BLOGGER TEMPLATES AND MYSPACE LAYOUTS ?

Sunday, May 24, 2009

Pengumpulan Data & Penganalisaan Data

Sebelum mencari data, penyelidik perlu mengingat diri sendiri tentang kajian apa yang akan dilakukan dan apakah pengkhususan soalan kajian. Sumber data yang boleh dikumpulkan ialah keputusan peperiksaan, buku rekod pelajar dan guru, jurnal penyelidik, e-mail , video, temubual, bahan bacaan, nota lapangan tentang bagaimana para pelajar memberi tindakbalas, penyelidik boleh menjemput para pelajar membuat jurnal sendiri tentang apa yang mereka belajar. Sebagai contoh lain, buku nota dan latihan pelajar juga boleh dijadikan data sumber data untuk melihat kesalahan ejaan yang dilakukan oleh pelajar tersebut. Guru juga boleh melihat bagaimana pelajar melakukan kerja atau latihan yang diberikan dan seterusnya melihat perkembangan kemajuan pelajar dalam memperbaiki latihan yang diberikan.

Pengumpulan data melibatkan beberapa proses iaitu tahu di mana dan bila untuk mencari data, memerhati apa yang berlaku, merakam, menyimpan dan mengelaskan data dan tahu bagaimana untuk retrieve data tersebut kemudian.

0 comments: