? ??????????????Amazing? ????? ?????? ???Rating: 4.7 (49 Ratings)??21 Grabs Today. 9861 Total Grabs. ?????
?Get the Code?? ?? ????5?? ?????Lovenotes? ????? ?????? ???Rating: 5.0 (4 Ratings)??20 Grabs Today. 625 Total Grabs. ??????Get the Code?? ?? ???????????? ????Easy Install Instructions:???1. Copy CLICK HERE FOR BLOGGER TEMPLATES AND MYSPACE LAYOUTS ?

Sunday, May 24, 2009

Preservice Teachers' Use of Action Research to Implement Alternatives to Round Robin Reading (Abstrak Journal 1)

This article describes two preservices teachers' use of action research to examine their beliefs and practices regarding oral reading in the classroom. These teachers revisited in depth the research-based practices taught in their reading methods courses and selectively and thoughtfully implemented alternatives to round robin reading (RRR) in their elementary and special education students teaching placements. During their first year of teaching, they succumbed to the multiple demands of the classroom, reverting to RRR on occasion; however, both are committed to replacing this potentially harmful exercise with more effective oral reading practices.

Ulasan artikel

Guru lebih suka mengajar seperti yang pernah diajar kepada mereka daripada mereka diajar untuk mengajar. Maksudnya seseorang guru tersebut akan mengajar pelajarnya seperti yang pernah guru kepada guru tersebut mengajarnya dan bukannya menggunakan teknik pengajaran yang guru tersebut belajar. Pembacaan secara lisan di dalam kelas tidak terkecuali. Opitz & Rasinski (1998) menyatakan guru novis lebih suka menggunakan kaedah tradisional berbanding dengan kajian berasaskan praktikal yang pernah mereka belajar di dalam kelas kaedah pengajaran.

Kaedah pembacaan round robin (RRR) telah lama digunakan sejak beberapa tahun dahulu dikatakan telah ketinggalan zaman dan mewujudkan pelbagai masalah untuk pelajar. RRR ini merupakan kaedah guru memanggil para pelajar seorang selepas seorang untuk membaca secara lisan.

Tujuan

Terdapat dua tujuan projek ini dilakukan iaitu untuk menyokong pelajar guru ini belajar tentang strategi pembacaan lisan secara kajian dan melaksanakannya dalam kelas dan keduanya ialah untuk mengkaji bagaimana pelajar guru ini mengubah pengajaran mereka melalui menjadi penyelidik sendiri.

Model

Kajian tindakan yang dilakukan oleh penulis berdasarkan kajian ke atas kerja Santa, Isaacson, and Manning (1987) yang menjumpai kajian tindakan menjadi lebih berkesan dalam membantu guru sekolah rendah mengubah amalan pembacaan lisan.

Penulis membimbing pelajar guru menggunakan model Stringer’s (1999) yang ringkas dan tidak berbelit-belit merangkumi tiga peringkat iaitu perhati, fikir dan bertindak untuk membantu mereka menpis pemikiran mereka tentang pembacaan lisan dan laksanakan strategi alternatif ke atas RRR.

Sampel

Penulis memasukkan Kristen Swope & Ikaika Perreira merupakan pelajar dalam program pendidikan di Universiti Brigham Young Hawaii untuk mengambil bahagian dalam projek kajian tindakan ini untuk mengkaji amalan pembacaan lisan. Pelajar-pelajar ini telah menguasai elemen asas dalam memberi arahan secara berkesan dan berjaya menguruskan kelakuan kelas.

Setting

Pada tahun pertama pengajaran, Ikaika menjadi guru sekolah menengah di mana keseluruhan kelasnya adalah pendidikan khas. Tahap pembacaan pelajarnya dari gred satu hingga sepuluh. Manakala Kristen mengajar di sekolah pendalaman di mana kebanyakan sistem ekonomi sosial pelajar adalah rendah.

Prosedur

Pada peringkat Melihat (look):

Mereka membaca Good-bye Round Robin: Twenty –five Effective Oral Reading Strategies (Opitz & Rasinski 1998) di mana menjadi sumber utama strategi yang mereka gunakan dalam pengajaran pembacaan lisan seperti yang dipilih, dilaksana dan reflek ke atas penggunaan alternatif RRR di dalam kelas mereka.

Ikaika:
Melalui artikel tersebut, Ikaika mendapati memaksa pelajar untuk membaca pada kadar pembacaan pelajar lain merupakan penyebab utama kepada masalah disiplin di dalam kelas. Ikaika berikrar tidak akan menggunakan RRR lagi.

Kristen:
Perasaan Kristen sama dengan apa yang dihadapi oleh pelajarnya apabila disuruh membaca di khalayak ramai . tetapi beliau tidak memikirkan yang pelajarnya mengalami perasaan yang sama. Beliau berasa bersalah kerana memarahi pelajar dan sedar perlu melakukan penambah baikan dalam amalan pengajarannya.

Fikir(Think)

Stringer 1999 mengambarkan peringkat ini sebagai masa untuk membina penerangan ke atas a) memanjangkan pemahaman mereka tentang apa yang berlaku dan bagaimana ia berlaku b) membangunkan pembinaan bersama untuk tafsir dan menerangkan masalah di bawah penyiasatan.

Kristen:
Saya menggunakan RRR semasa pengajaran kelas saya kerana saya tidak mengetahui yang ia satu cara yang berbahaya. Saya ingat semasa saya masih kecil saya melakukan RRR oleh itu saya melakukan perkara yang sama ke atas pelajar saya. Sekarang saya mengetahui terdapat pelbagai strategi yang berkesan dan bagus.
Ikaika:
Pada hari saya diberi Good-bye, aktiviti RRR di dalam kelas dihentikan. Saya memberitahu teman supaya berhenti daripada menggunakan RRR. Jika saya mempunyai kebolehan, saya akan beritahu semua guru di dunia supaya berhenti daripada menggunakan RRR kerana ia memusnahkan pelajar.
Tindakan(Act)

Stringer (1999) mendefinisikan peringkat ini sebagai penyelidik untuk formulasi solusi praktikal ke atas masalah yang mereka lihat. Pada peringkat ini pelajar guru mula melaksanakan strategi alternatif ke atas RRR.

Ikaika:
Pelajar gred 6 saya boleh mengambil bahagian dalam strategi dikenali sebagai membaca seperti di dalam watak. Di dalam strategi ini, pelajar diminta mencari petikan dalam Tuck Everlasting yang terdiri daripada 10 barisan dan termasuklah dialog sekurang-kurangnya dua karakter. Pelajar tidak biasa dengan perkataan petikan dan memerlukan definisi. Pelajar menghadapi masalah untuk mencari petikan kerana mereka tidak mengetahui maksud petikan. Selain itu, pelajar juga tiada kemahiran mengskim petikan. Bagaimanapun kesukaran awal tidak bererti pengajaran gagal tetapi sangat berjaya. Kebanyakan pelajar mula membaca dengan kuat kepada diri mereka sendiri dan berlatih bahagian mereka sehingga berjumpa dengan petikan mereka. Saya nampak pelajar yang sukar dari segi kelakuan juga terlibat,

Kristen:menggunakan kaedah pembacaan senyap dan coral speaking
Apabila pelajar mula membaca saya begitu kagum. Saya tiada masalah pengurusan langsung. Ia merupakan sangat sukar apabila pembaca habis sementara pembaca lain masih berusaha untuk menghabiskan pembacaan mereka. Saya sungguh tidak menyangka terdapat jurang antara pelajar yang habis awal dan terakhir. Saya fikir ia lebih bagus daripada RRR.

Realiti tahun pertama pengajaran

Dalam situasi yang baru, adakah mereka mengekalkan untuk menghapuskan RRR dalam amalan mereka?

Ikaika:
Saya mengaku menggunakan RRR untuk beberapa sebab tertentu. Untuk satu sebab, saya berasa malu untuk dibincangkan ialah mudah dalam perancangan dan saya kemudiannya berbalik semula ke RRR.

Kristen:
Menggunakan RRR kerana sebahagian daripada program pengajaran di sekolah tersebut
Mulanya, kami membaca secara nyanyian kemudian setelah pelajar bertambah maju saya tidak dibenarkan menggunakan kaedah tersebut.

Pengumpulan dan Penganalisisan Data

Sumber data yang digunakan termasuklah jurnal refleksi yang diuruskan secara konstan oleh pelajar guru, rancangan yang terperinci untuk pengajaran yang dilaksanakan semasa projek dan nota yang dokumen tentang proses yang digunakan.

Sebagai tindakan susulan, penulis kemudian akan menemu bual pelajar guru ini semasa penempatan tahun pertama pengajaran tentang penggunaan RRR dan kesan ke atas pengajaran baru dalam kajian tindakan semasa pengalaman mengajar.


Kesimpulan dan implikasi

Pengalaman kami dengan projek ini mengajar kami seperti berikut:
1) Guru pelatih boleh engage dalam kajian tindakan dan berjaya melakukannya. Fakulti boleh menggalakkan mereka mengambil bahagian dalam kajian. Pengalaman ini memperkenalkan mereka kepada proses kajian awal dan boleh sebagai pemangkin untuk menjadi guru penyelidik. Bagaimanapun, rekomen ini terhad kerana kami memilih pelajar guru yang kuat. Walaupun potensi faedah kepada banyak pihak, pelajar guru yang bergelut dengan perancangan, pengajaran atau pengurusan mungkin tidak boleh memberikan tenaga dan masa yang diperlukan untuk projek tersebut.

2) Kedua-dua pelajar menggunakan RRR semasa tahun pertama pengajaran. Implikasi yang berlaku di sini memerlukan tindakan susulan. Satu semester yang berjaya tidak mengubah tabiat apabila terlibat dengan kesukaran. Guru novis perlu diberi galakan untuk mengunakan kaedah alternatif supaya RRR dapat dihapuskan0 comments: